Download KParser 1.0

Ovládání

Otevření souboru pro parsování:


Zobrazení obsahu souboru:

Je možné přidávat vrstvy a měnit parametry:

Použití ve VS

Stačí někam nakopírovat kparser.dll a přidat referenci do designeru:

Pro využití celé funkčnosti komponenty je dobré použít property gird. Parsovat ale lze i bez ní, stačí vytvořit instanci KParserComponent a nastavit InputFileName na jmeno souboru a pak už jen přečíst výsledek parsování z veřejných vlastností této komponenty.

Jako vybraný objekt propgridy nastavit parsovací komponentu:

Poznámka

Komponenta slouží pouze k parsování. Vytvoří dvojrozměrné pole (přesněji pole-polí, jagged), které se skládá z objektů NeuroneDescription. Tyto objekty slouží pouze k popisu vlastností, vazby a funkčnost si musí každý dodělat sám.

Licence

Tato komponenta je Public Domain, takže ji můžete libovolně upravovat a používat kdekoliv za jakýchkoli podmínek. Můžete ji i prodávat, pokud vám někdo zaplati :-). Pokud opravíte nějakou chybu, vylepšíte funkčnost apod. tak by bylo pěkné tyto změny zveřejnit. Komponenta je bez zárky (samozřejmně :=]