FotkyPyroLegrácky
Spirala ve Flashy
Foo bar ve Flashy
Koch parser
Disambiguace několika českých slov pomocí Brillova taggeru